sang phòng trà

  • Sang quán cafe đường phạm viết chánh Quận 1

    Cần sang quán Cafe với không gian hoài cổ kèm theo chuơng trình hát cho nhau nghe ngay trung tâm quận 1. Sang Quán Cafe đang hoạt động ổn định với lượng khách hàng trung thành. Tuy nhiên gia đình đang có kê hoạch chuyển ra nước ngoài sinh sống nên không có điều kiện quản lí nữa.
    Thương lượng